“ดั่งดาวระยิบฟ้า” เรื่องราวของ เมษา ครูสาวผู้มุ่งมั่นว่าจะต้อง ไปในถิ่นอันคนกล้ายังถอย เธอเต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นครูนักเล่านิทานที่เด็กๆ ชื่นชอบ เธอจริงจังอย่างยิ่งในการสอนหนังสือให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ แม้ว่าความจริงจังนั้น บางครั้งจะมากจนเกิดความพอดี เมษาจึงต้องมีคนคอยรั้งให้ปล่อยวางลงเสียบ้างโดย วลาหก ครูผู้ขวางระบบ และลาออกจากการเป็นครูมาเป็นศิลปินเต็มตัว ทั้งสองคนต่างหนทางชีวิต จะเข้ามาร่วมเส้นทางเดียวกันได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้อ่านต้องติดตาม แต่สิ่งที่ เมษา บอกผู้อ่านก็คือการทำตามอุดมการณ์เป็นเรื่องที่เป็นจริงได้ สังคมยังต้องการคนดีๆ อีกมากหลากหลายอาชีพ เพื่อร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย

ข้อมูลหนังสือ