สถาปัตยกรรมเป็นสาขาวิชาชีพที่อันตราย เป็นวิชาชีพที่มีเอกลักษณะของการทำงานที่ยากลำบากและมักทำให้เราเหนื่อยล้าเป็นส่วนผสมของความสุดโต่ง ระหว่างความอ่อนแอไร้ซึ่งอำนาจกับการมีอำนาจอย่างไรขีดจำกัด สถาปนิกเป็นเหมือนคนที่หลงเพ้อพกอยู่กับความร่ำรวยและความยิ่งใหญ่ที่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่น และยังต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะทำให้ความฝันและจินตนาการที่ตนเองมีให้เป็นประจักษ์

ข้อมูลหนังสือ