"ความน่าจะเป็น" เล่มนี้ ได้รวบรวม 13 เรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ปี 2545 ของ "ปราบดา หยุ่น" ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่น่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนความคิดของคนรุ่นใหม่ ผ่านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ที่ได้สังเกตชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์ วิพากษ์วิจารณ์สังคมและค่านิยมของยุคสมัย แล้วนำมาล้อเลียนเสียดสีด้วยอารมณ์ขันอย่างเฉียบคม เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัวและมีความหลากหลายแปลกใหม่ในด้านกลวิธีและขนบวรรณศิลป์ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากทางวัฒนธรรมโดยแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ความน่าจะเป็น (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ปราบดา หยุ่น
  • สำนักพิมพ์: ไต้ฝุ่น
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2557
  • ISBN: 9786167144368