Why Do Independent Bookshops Still Survive And How Can They Inspire US ?

“เป็นไปได้ไหมที่จะเอาสิ่งที่เรารักเป็นอาชีพ แล้วทำให้มันดูแลเราได้ในเชิงเศรษฐกิจ และทำให้ผู้คนรอบตัวเรามีความสุขกับมันไปด้วย” คำถามนี้ สำหรับผม มีคำตอบรูปธรรมออกมาเป็นร้านหนังสือ 

อันที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นร้านหนังสือก็ได้ เผื่อพวกเราจะลงมือทำบ้าง ... ทำอะไรก็ได้ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆ แต่ทำจากความรักที่เรามีต่อสิ่งนั้น ทำให้มันมี “มูลค่า” ดูแลเราได้ในเชิงเศรษฐกิจ และมี “คุณค่า” เกื้อกูลให้คนที่พบเห็นมีความสุขไปพร้อมกัน อย่าเพิ่งกังวลว่า ... เมื่อทำขึ้นมาแล้วจะไม่มีคนชอบ หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำอยู่ หากเราทำได้ดี เชื่อได้ว่ามีแน่นอน เหตุที่เรายังไม่เจอพวกเขา เป็นเพราะเรายังไม่ทำมันขึ้นมา

ข้อมูลหนังสือ