หนังสือเล่มนี้บอกเล่าว่าเราจะศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตสาธารณะและพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร การศึกษาอย่างเป็นระบบแบบนี้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อช่วงต้นของยุค 1960 ตอนที่นักวิจัยและนักสื่อสารมวลชนมากมายจากต่างทวีปพากันวิพากษ์วิจารณ์การวางผังเมืองในช่วงเวลานั้นที่ได้หลงลืมชีวิตที่อยู่ในเมือง วิศวกรการขนส่งให้ความสนใจไปที่การจราจร ภูมิสถาปนิกดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สถาปนิกออกแบบอาคาร และนักวางผังเมืองมองภาพรวมทั้งหมด การออกแบบและโครงสร้างได้รับความสนใจอย่างจริงจัง แต่กลับละเลยชีวิตสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับพื้นที่ หรือเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริง ๆ แท้ที่จริงแล้วผู้คนต้องการแค่บ้านและเมืองที่อยู่ด้วยกันเหมือนเครื่องจักรจริงๆ หรือ เสียงวิจารณ์ที่ว่าพื้นที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ขาดความมีชีวิตชีวาไม่ได้มาจากแค่เหล่าผู้รู้ในวงการวิชาชีพเท่านั้น สาธารณชนจำนวนมากก็วิจารณ์อย่างหนักเรื่องพื้นที่พักอาศัยที่สร้างใหม่อย่างทันสมัยที่สนใจเฉพาะเรื่องแสงสว่าง อากาศ และความสะดวกสบาย 

ข้อมูลหนังสือ

  • วิธีเรียนรู้ชีวิตสาธารณะ (How to Study Public Life)
  • แปลจากหนังสือ: How To Study Public Life
  • ผู้เขียน: Jan Gehl, Birgitte Svarre
  • ผู้แปล: ศรีสุเมธ ฤทธิไพโรจน์
  • สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing
  • จำนวนหน้า: 198 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2561
  • ISBN: 9786164590137