การสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันของฉินหวังซื่อ นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายในรัฐฉิน เมื่อมีฉินหวังคนใหม่ขึ้นมา ภายในราชสำนักก็ถึงคราต้องเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ภายในวังหลังที่หมี่ซูกลายเป็นพระมารดาแห่งผู้ครองรัฐ หมี่เยวี่ยเองก็ต้องพบกับการท้าทายครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของนาง บททดสอบนี้ยากเย็นยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ที่นางเคยพานพบมา แล้วนางจะผ่านมันไปได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ