"ทักษาพยากรณ์ เลข 7 ตัว 4 ฐาน" คือศาสตร์แห่งการพยากรณ์หรือโหราศาสตร์โบราณของไทยสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยตัวเลขที่มีอิทธิพลและส่งผลให้กับชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึง กระทั่งครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ ได้นำตัวเลขที่เกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์มาคำนวณและพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ นี่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเลื่อนลอย มิใช่ความหลงงมงายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ทว่า และนี่คือศาสตร์สาขาหนึ่งที่ถูกพิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนาน สืบทอดและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมต่อผู้คนทุกหมู่เหล่า กระทั่งสืบทอดยาวนานเคียงคู่กับมนุษยชาติตลอดมา ขอเชิญผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งตัวเลขนี้ ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการศึกษา และขอให้ประสบความสำเร็จ ในองค์ความรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้!

ข้อมูลหนังสือ