ทุกแผ่นดินมีตำนาน...

บ้านโคกอิฐ ตำบลบางพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ก็มีตำนาน...

ตำนานเก่าแก่ที่บอกเล่าถึงบรรพชน ผู้ก่อร่างสร้างแผ่นดิน ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี! บรรพชน "บางพร่อน" คือผู้มีตำนานอันเกริกก้องเกรียงไกร กระทั่งลูกหลานรุ่นต่อๆ มาก็มีวิถีที่ควรค่าแก่การน้อมกายลงคาราวะ...

เรื่องราวของพวกสูงส่งบริสุทธิ์ บนวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ปุถุชน เมืองเก่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษสืบทอดลูกหลานมานับแต่ศตวรรษที่ ๑๓ ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองแม่ เพราะที่ไหนเป็นแผ่นดินเกิด ที่นั่นย่อมเป็นเมืองแม่ได้ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจุบัน จากแม่ทัพต้นอันเป็นต้นตระกูลมาถึง "ท่านต้อง" ทายาทคนปัจจุบันจึงเป็นตระกูลที่ควรเคารพนับถือสุดหัวใจ

ข้อมูลหนังสือ

  • เมืองแม่
  • ผู้เขียน: นราวดี
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 680 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786163880994