เทพปกรณัมใน 30 วินาที ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญๆ ที่จะเผยความหมายเบื้องลึกของตำนานยิ่งใหญ่สมัยคลาสสิก นำเสนอกำเนิดเทพเจ้า วีรบุรุษ และอสุรกายของกรีกและโรมัน 
โดยกำหนดเค้าโครงเนื้อหาหลักของเรื่องราวให้ผู้อ่านอ่านจบในครึ่งนาที ด้วยความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 300 คำ 
และ 1 ภาพประกอบ เสริมด้วยชีวประวัติของกวีและนักเขียนบทละครผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสมัยโบราณ 7 คน พร้อมอธิบายอิทธิพลสืบเนื่องของตำนานโบราณด้วยเวลาเท่ากับไซคลอปส์กะพริบตา!!!

ข้อมูลหนังสือ