อำนาจทหารราบ อานุภาพทางทะเล เจ้าเวหา นับแต่รุ่งอรุณของอารยธรรม มนุษย์ต่อสู้เพื่อพิทักษ์หรือขยายอาณาจักรที่ตนสร้างขึ้น อาวุธสงครามใหม่ๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสำคัญต่อความสำเร็จของการรักษาถิ่นฐานให้ยืนนาน สงครามจำกัดอยู่บนบกและทะเลมานับพันๆปี กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ที่เมื่อมองขึ้นไปบนฟ้า ก็ปรากฏการต่อสู้ที่ทรงพลานุภาพอีกแบบหนึ่ง เมื่อเครื่องจักรบินเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง แนวคิดเรื่อง "เจ้าเวหา" ก็เกิดขึ้น 

ข้อมูลหนังสือ