ในการรวบรวมหนังสือนี้ ผู้เขียนได้พยายามเก็บข้อความที่จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าไว้ให้ได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นเรื่องราวดีๆ จึงเกี่ยวโยงกันไปหลายด้าน มีทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมความเชื่อถือต่างๆ นิทานปรัมปรา ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีหลายรส จะอ่านเพื่อความสนุกหรือจะเพื่อศึกษาก็คงจะได้ประโยชน์บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ต้องขอประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเขียนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ได้มาจากหนังสือเล่มต่างๆ มากมายหลายสิบเล่ม บางเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้รู้ ฉะนั้นจึงอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเคยรู้มา ผู้เขียนเป็นแต่เพียงกลาง นำเรื่องต่างๆ เหล่านี้มาเล่าสู่กัน ฟังเท่านั้น ต้องการจะให้เป็นเรื่องเล่าสนุกๆ ส่วนการจะเชื่อถือว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริงนั้นเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรพิจารณาเอาเองขออย่าได้เข้าใจว่าผู้เขียนเป็นคนอวดรู้หรือมีความรู้มากมายอะไรเลย

 


ข้อมูลหนังสือ

  • สัตวนิยาย (พิมพ์ครั้งที่ 5)
  • ผู้เขียน: ส.พลายน้อย
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 367 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786163015730