เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ เล่ม 11 หลงอิง และว่านเยิ่นหวี่และฟงกว่อถิงสองสหาย ยังมุ่งสู่แดนตะวันตกไปจนถึงแดนชิวฉือ ได้กับฮัวซิ่วเม่ยซึ่งทายาทของราชันย์บู๊ปี้เสี่ยน

ข้อมูลหนังสือ