เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ เล่ม 9 หวงอี้กลับมาเขียนถึงปัญหาในเชิงลึกของการทลายนภากาศ ซึ่งอยู่ในบทสุดท้ายของวิชาจิตแห่งธรรม ปลูกฝังมาร นอกจากนี้หลงอิง ยังได้ต่อสู้กับนักพรตไท่หยวน ซึ่งเป็นสุดยอดฝีมือของฝ่ายพรต มีฝีมือเทียบเท่าฝ่าหมิง การต่อสู้ครั้งนี้หลงอิงจะทำเช่นไร

ข้อมูลหนังสือ