''It’s not about you'' เป็นหนังสือแนว how-to เชิงธุรกิจ โดยมีการเล่าเรื่องเป็นแบบ fiction ผู้เขียนคนเดียวกับ ''The go givers'' และ ''Go givers sell more''

เนื้อหาสำคัญของหนังสือจะเน้นไปที่ power of influence และความสำคัญของหลักการนี้ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจที่แท้จริง จุดเด่นของเรื่องคือการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและชวนติดตาม เป็นหนังสือเชิงธุรกิจที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน และนำไปปรับใช้ได้ง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้บทเรียนทางธุรกิจ และหลักสำคัญสู่การเป็นผู้นำไปพร้อมๆ กับตัวละคร

ข้อมูลหนังสือ