ดินสอแท่งสั้น ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 11

ก้าวไกลเติบโตมาอย่างแร้นแค้นในครอบครัวที่มีพ่อเป็นคนเก็บขยะขาย 
และยิ่งทุกข์ยากหนักกว่าเดิมเมื่อสูญเสียพ่อไป
เขาต้องออกจากโรงเรียน มาขอทานหาเลี้ยงครอบครัว 

แต่ขณะนั่งขอทานใกล้แกลเลอรี่แห่งหนึ่ง ฝันเล็ก ๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่
ก็เกิดขึ้น ก้าวไกลอยากวาดภาพที่เจ้าของแกลเลอรี่ซึ่งเป็นศิลปินใหญ่
ระดับประเทศยอมรับ แล้วเขาจะทำสำเร็จหรือไม่


ข้อมูลหนังสือ