มหากาพย์ภูผามหานที ตอน ปาฏิหาริย์แห่งผู้กล้า เล่ม 7 เขียนถึงกู่เจินได้เผชิญหน้ากับเทพสมบัติอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงงามต่างชาติ เป้าหมายของนางคือการช่วงชิงวงแหวนเทพสมบัติจากกู่เจิน นอกจากนี้ กู่เจินยังดำเนินการลับแบบแยบคาย แสวงหาไส้ศึกที่ติดต่อกับโจรสลัดญี่ปุ่น เพื่อลบล้างมลทินให้กับตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ