นิยายกำลังภายในที่เคยลงในนิตยสารบู๊เฮียบก่าย ดำเนินเนื้อเรื่องในลีลาแปลกใหม่ ตัวเอกฝึกฝีมือในภาวะเเวดล้อมพิเศษเฉพาะ มีวิทยายุทธ์เพิ่มเติมตลอดเวลา ถือเป็นการดำเนินเรื่องแปลกใหม่กว่านิยายกำลังภายในทั่วไป

ข้อมูลหนังสือ

  • เทพบุตรทมิฬ ชุดเล่ม 1-3
  • ผู้เขียน: กอเกา
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: วิถีบูรพา
  • จำนวนหน้า: 906 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 0214000121003