ก็เพราะว่าลืมไป คุณก็เลยยังเป็นทุกข์กันอยู่แบบนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่ลืมความจริงก็ไม่ทุกข์
  • ผู้เขียน: The Duang
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 18 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 0000000000000-20