เชื่อไหมที่คุณกำลังทุกข์อยู่ ทุกข์เพราะตัวเองกันทั้งนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • วางลงได้ใจเป็นสุข
  • ผู้เขียน: The Duang
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 19 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 0000000000000-19