คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญญาหรือมีปัญหากันแน่ ... ?

ข้อมูลหนังสือ

  • แก้ปัญหายังไงใจไม่ทุกข์
  • ผู้เขียน: The Duang
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 18 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 0000000000000-16