เมื่อไม่แก้ความทุกข์ที่ต้นเหตุ แล้วทุกข์มันจะดับไปได้อย่างไร ?

ข้อมูลหนังสือ

  • ดับยังไงไฟทุกข์
  • ผู้เขียน: The Duang
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 18 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 0000000000000-10