"สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ : หลังยุคสมัยใหม่ เป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาสาระของการก่อกำเนิดสถาปัตยกรรมพันธุ์โพสต์โมเดิร์นจนถึงจุดที่มีการยอมรับในกระแสของการเคลื่อนไหวกันอย่างกว้างขวางส่งผลให้มีกิ่งก้านสาขาแตกออกมามากมายภายใต้กระบวนความคิดที่มีจุดร่วมเป็นลำต้นเดียวกันก่อนที่กิ่งก้านต่างๆ เหล่านั้นจะเกิดความแข็งแกร่งขึ้นมาตามทิศทางของตนเองและพัฒนาต่อเนื่องเป็นที่แพร่หลายอย่างที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ จนคำว่าโพสต์โมเดิร์นในวงการสถาปัตยกรรมเริ่มที่จะเลือนรางจางหายไปและรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้นก็จะถูกตั้งชื่อกันตามสาระที่เป็นประเด็นหลักและหัวใจของแต่ละแนวทางหรืออุดมการณ์ของแต่ละอนุลัทธิ ในขณะที่วงการอื่นๆ บางวงการภายใต้โครงสร้างของสังคมในบ้านเราเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันในเรื่องของยุคหลังสมัยใหม่"

- เด่น วาสิกศิริ

ข้อมูลหนังสือ

  • สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ : หลังยุคสมัยใหม่
  • ผู้เขียน: เด่น วาสิกศิริ
  • สำนักพิมพ์: คอมม่อน (commonbooks)
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2559
  • ISBN: Postmodern Architecture