ในวันที่น่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเอวากับเจสซี เดอะแมนอร์..สถานที่ซึ่งสัมพันธ์รักอันร้องแรงของคนทั้งสองได้เริ่มต้นขึ้น...กำลังเต็มไปด้วยแขกเหรื่อ เอวายอมรับว่าเธอไม่มีวันปราบความดุดันในตัวเจสซีลงได้และเธอก็ไม่อยากปราบด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • ผูกพัน
  • แปลจากหนังสือ: This Man Confessed
  • ผู้เขียน: Jodi Ellen Malpas
  • ผู้แปล: ปิยะฉัตร
  • สำนักพิมพ์: แก้วกานต์
  • จำนวนหน้า: 611 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786165242967