คำสารภาพ: ศาสนาและศีลธรรม กฎแห่งความรัก และกฎแห่งความรุนแรง

ความเรียงของตอลสตอยเล่มนี้ เป็นคลังแห่งความคิดทางศาสนา ที่รวบรวมไว้ซึ่งงานเขียนอันเกิดจากการแสวงหาทางจิตวิญญาณในบั้นปลายของชีวิตเป็นบทสรุปอันมิอาจรอมชอมที่ได้จากการปฏิเสธความเหลวไหล ฟุ่มเฟือยและความไร้สาระของชีวิตในชนชั้นอภิชนของรัสเซีย ที่เขานับตัวเองเป็นหนึ่งอยู่ในนั้น ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นด้วยการปฏิเสธ ตามมาด้วยการแสวงหา สิ่งที่เรียกว่า “พระเจ้า” กระทั่งค้นพบเนื้อในของสัจธรรมอันจริงแท้ ที่แตกต่างจากไบเบิ้ลฉบับของคริสตจักร


ข้อมูลหนังสือ

  • คำสารภาพ
  • แปลจากหนังสือ: A Confession
  • ผู้เขียน: Leo Tolstoy
  • ผู้แปล: อัคนี มูลเมฆ
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — เมษายน 2556
  • ISBN: 9789743158186