คัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นคัมภีร์ที่ได้ถูกประทานลงมาเป็นเวลา 1,434 ปีแล้ว หนังสือเล่มนี้รวบรวมบางส่วนในสิ่งที่คัมภีร์อัลกุรอ่านได้ตักเตือนมนุษยชาติ ให้ปฏิบัติสิ่งใด หรือละเว้นสิ่งใน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติตาม มีชีวิตอันสมบูรณ์ไม่โศกเศร้า ไม่หวาดกลัว จิตใจสบาย มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า.... สารบัญ * เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมุสลิม * ยาบำบัดสำหรับมวลมนุษย์ * น้ำผึ้งกับความงาม * กฎทองต้องห้ามเก้าประการ * กฎทองต้องทำเก้าประการ * ความสุขในครอบครัว * ของฝากตอนท้าย

ข้อมูลหนังสือ