หนังสือเล่มนี้เป็นประมวลปาฐกถาธรรมที่องค์ทะไลลามะแสดงประจำปี ณ ศูนย์ดุสิตมหายาน ประเทศอินเดีย เพื่อนซึ่งเคยเข้าฟังปาฐกถาของท่านที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เล่าว่า ธรรมะขององค์ทะไลลามะลึกซึ้งมากจนเธอ (และเข้าใจว่าผู้ฟังส่วนใหญ่) ตามไม่ทัน ก่อนอื่น เราจะต้องเข้าใจว่าปกติแล้ว องค์ทะไลลามะจะเทศน์เป็นภาษาทิเบต โดยมีล่ามแปล ซึ่งอาจมีผลกับความต่อเนื่องและความชัดเจน ประกอบกับหัวข้อและเนื้อหาของธรรมเทศนามีความลึกซึ้งมาก การฟังธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่มีผู้คนจากนับพัน จึงยากที่มีสมาธิพิจารณาธรรมอย่างถ้วนถี่ ด้วยเหตุนี้ การที่เราได้มีโอกาสนั่งอ่านและพิจารณาคำสอนอันลึกซึ้งขององค์ทะไลลามะที่ได้รับการเรียบเรียงมาแล้วเป็นอย่างดี ณ เวลาและสถานที่อันสงบซึ่งเราเองได้เลือกแล้ว จึงนับเป็นโชคและเป็นกุศลอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ