ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ นำเสนอคำสอนแรกของ เชอเกียม ตรุงปะ ในทวีปอเมริกาเหนือ ช่วงปี ๑๙๗๐ และ ๑๙๗๑ แต่อาจกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไร้กาลเวลา ด้วยยังคงสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับผู้คนสมัย ทุกวิถีวัฒนธรรม และทุกที่มาที่ไป ธรรมะในหนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์และพลัง ที่จะปอกและลอกคุณค่าและรูปแบบทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่แปลกแยกและไม่มีความจำเป็นออกจนไม่มีเหลือ คำสอนทั้งหมดแสดงถึงอริยมรรคแห่งการรู้แจ้ง พุทธธรรมอันแสดงถึง “ความตื่น” บนหนทางอย่างแท้จริง หนทางอันจะนำเราไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นอิสระ และรื่นรมย์ ในกาลเทศะแห่งปัจจุบันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “โลกสมัยใหม่” ที่เรากำลังมีชีวิตอยู่

ข้อมูลหนังสือ