ตรงนั้น...เป็นพรมแดนของกาลเวลา ที่ถูกกำหนดขึ้นทางใจ สะสมกันมานานจนกลายเป็นมวลรวมของ "ความเชื่อ" ที่มีพลังในตัวของมันเอง และมีรูปทรงแม้จะมองไม่เห็น บางเฉียบและสั้นกว่าวินาที

ข้อมูลหนังสือ

  • ได้สดับ : The Narrative of Social and Behavioral Sciences
  • ผู้เขียน: เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์
  • สำนักพิมพ์: Denla Pandejpong
  • จำนวนหน้า: 253 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786164455061