ความจริงอย่างหนึ่งที่ผู้คนไม่อยากนึกถึงก็คือ ความตายสามารถเกิดกับเราได้ทุกเวลา การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามความจริงข้อนี้โดยให้เหตุผลว่า ความตายเป็นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน

ข้อมูลหนังสือ

  • พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน
  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • สำนักพิมพ์: Amarin Dhamma
  • จำนวนหน้า: 126 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 6 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786161821623