การเจริญสติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการรับมือกับความทุกข์ ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจ ให้เราใช้สติเป็นเครื่องมือในการดูในการกำหนดรู้ ถ้าเราเห็นทุกข์ด้วยสติ ก็จะไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ คนส่วนใหญ่เวลามีทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์เลย บางทีก็ตีโพยตีพาย บางทีก็อยากจะฆ่าตัวตาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความทุกข์ไม่เป็นคือเข้าไปเป็น เข้าไปยึดว่ามันเป็นเรา เป็นของเรา แต่ถ้าเรามองเป็น เห็นทุกข์ ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ ทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนกับกองไฟ มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ห่างออกมา อย่างมากเราก็แค่รู้สึกร้อนผ่าวๆ ยิ่งอยู่ห่างไกลมากๆ ก็จะไม่รู้สึกร้อนเลย ทั้งๆ ที่กองไฟยังอยู่ แต่มันทำอะไรเราไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นผู้ดูกองไฟก็เหมือนกับกองทุกข์ มันมีเอาไว้ให้เราดูไม่ใช่กระโจนลงไปหรือเข้าไปเป็น

ข้อมูลหนังสือ

  • วิชาสุดท้ายที่ใช้ได้ตลอดชีวิต
  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • สำนักพิมพ์: Amarin Dhamma
  • จำนวนหน้า: 113 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786161819170