หนังสือที่พนักงานและผู้บริหารต้องอ่าน ฝ่ายบุคคลต้องมี หนังสือเล่มนี้นำเสนอความแตกต่างระหว่าง คอมปะธรรมดาทั่วไป VS คอมปะแบบอินาโมริ คอมปะแบบอินาโมริ VS  การประชุม และ การกินเลี้ยงทั่วไป บัญญัติ 7 ประการของคอมปะแบบอินาโมริ 9 เคล็ดลับการจัดคอมปะให้ปัง จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหาร 9 บริษัท 

ข้อมูลหนังสือ