“ห้องรียนรัฐธรรมนูญนอกห้องเรียน” ประกอบขึ้นจากคำว่า “ห้องเรียน” และ “รัฐธรรมนูญ” ที่ฟังอย่างไรกทั้งเครียดและน่าเบื่อ

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ในฐานะอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายต่อเนื่องมาสิบกว่าปี ตระหนักดีถึงถึงความจริงข้อนี้ เขาจึงขจัดความเครียดและความน่าเบื่อหน่ายนั้นทิ้งเสีย ด้วยกานำเนื้อหาสาระเชิงวิชาการการแปรรูปเป็น “เรื่องเล่า” ในห้องเรียน

ทำไมประชาธิปไตยจึงล้มแหลวในประเทศไทย? ไม่ว่าท่านจะตอบคำถามข้อนี้อย่างไร แต่ “ประชา” เป็นเจ้าของ “อำนาจอธิปไตย” ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ สคัญทีสุดอยู่ที่ประชาชนและโดยเฉาพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย และผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ ที่มิได้เขียนเพียงให้นักศึกษากฏหมายอ่าน จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจบ้างตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเพื่อการตัดสินใจว่าจะลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ให้ “คำตอบ” แต่ให้คำถามและประเด็นสำหรับให้ท่านหาคำตอบด้วยตัวท่านเอง

ข้อมูลหนังสือ