ปัจจุบัน กรุงเทพฯ เป็นมหานครขนาดใหญ่ของโลก มีประชากรแออัดยัดเยียด คนกรุงเทพฯ เกือบทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ารากเหง้าของกรุงเทพฯ มาจากไหน มีพัฒนาการมาอย่างไร สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียนกรุงเทพฯ มาจากไหน ? ในรูปแบบ Photo Essay เล่าประวัติกรุงเทพฯ ตั้งแต่ตอนที่ยังจมอยู่ใต้ทะเลอ่าวไทย, “ทะเลโคลน” ก่อนมีกรุงเทพฯ, แรกมีชื่อเมืองบางกอก, ฝรั่งสร้างป้อมเมืองธนบุรีที่บางกอก, จลาจลกรุงธนบุรี, สร้างกรุงเทพฯ ซ้อนกรุงธนบุรี,

การขยายพื้นที่กรุงเทพฯ, ขุดคลอง – ตัดถนน – สร้างตึกแถว จนกระทั่งถึงคนกรุงเทพฯ เป็นใคร ? มาจากไหน ? ด้วยลีลาสำนวนง่ายๆ อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน บทความเหล่านี้เคยลงตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในคอลัมน์ “อ่านแผ่นดิน ท้องถิ่นของเรา” ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ เมื่อรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มในครั้งนี้ได้เพิ่มภาพประกอบ แผนที่เก่า แผนผัง กระทั่งภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูกันอย่างจุใจ

ข้อมูลหนังสือ

  • กรุงเทพฯ มาจากไหน?
  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: dream catcher
  • จำนวนหน้า: 223 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2555
  • ISBN: 9786167686004