ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 บทบรรณาธิการ ข้างหน้า ศรีบางลำพูตอบจดหมาย เมนูอาหารรายเดือน ใครนะช่างสรร? วรรณกรรมล้อมโลก นักเขียนรางวัลโนเบลปี 2011 รายงานพิเศษ เทศกาลนักเขียนและนักอ่านอุบุด Photographer’s secret น้ำในตา ‘ยุทธนา อัจฉริยวิญญู’ รายงานพิเศษ Writer in Water War น่าอ่านมาก อุ้ยเซี่ยวป้อ (เหยียบยอดยุทธจักร) บันทึกกวางกระถาง เขตให้กระสุนจริง มิลลิกากับอากง เราพบกันเพราะหนังสือ หม่อมอุบล สารพัดพิศ หนีน้ำไปฝึกวิชา ผู้ชายในฝัน ถึงจะ (ตัว) เล็กก็เป็นชายคนหนึ่ง The WRITER’s secret ‘ศักดิ์สิริ มีสมสืบ’เหนือน้ำยังมีน้ำ น่าอ่านมาก ใต้เตียงนักดนตรี เล่ม 1 เซ็กซ์ รัก ของนักประพันธ์เพลง โลกบรรณารักษ์ หนังสือยังชีพจากห้องสมุดหนีน้ำ เรื่องสั้นประจำฉบับ เขามีบางอย่างที่หล่อนปรารถนา บทกวี คนนอก ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ