โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ห้องเรียนนักฝัน ศรีบางลำพูตอบจดหมาย หยิกแกมหยิก รายงานพิเศษ สัมภาษณ์-จิราภรณ์ วิหวา ทระนง-เรืองรอง รุ่งรัศมี ชาติ กอบจิตติ สัมภาษณ์-วิภาดา กิตติโกวิท The WRITER’s secret-แดนอรัญ แสงทอง รักคนอ่าน เรื่องสั้นประจำฉบับ ปลายทางด่วน-ฮาริเมา อิตัม วิจารณ์ เรื่องสั้น ประจำฉบับ-โตมร ศุขปรีชา น่าอ่านมาก-มอหมึก ผู้ชายในฝัน-อุรุดา โควินท์ เขตใช้กระสุนจริง-วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เราพบกันเพราะหนังสือ-บินหลา สันกาลาคีรี สารพัดพิศ-นรา เป็นสายตานักเขียน น่าอ่านมาก-มอหมึก ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • WRITER 1 — โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ห้องเรียนนักฝัน
  • ผู้เขียน: นิตยสารไรท์เตอร์
  • สำนักพิมพ์: ไรท์เตอร์
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2554
  • ISBN: 9786169095408