ไรท์เตอร์ 17 ฉบับกันยายน : 14 ตุลา มาถึงไหน สารบัญ [Welcome drink] เมื่อเรากวาดใบไม้ [บรรณาธิการ] คำถามและคำตอบ [ลายมือ] ปราบดา หยุ่น [วรรณกรรมล้อมโลก] Man Booker Shortlist 2013 [รายงาน] ‘หัวใจห้องที่ห้า’ ซีไรต์ ‘56 เมื่อบทกวีชายขอบแซงทางโค้ง [ข้างหลังเล่ม] กากะเยีย ฐานไม้กวีอีสาน [รายงาน] ลิขสิทธิ์ - ไม่ลิขสิทธิ์ [บทความ] เดินทางอย่างเชื่องช้าไปเมืองจีน [รายงาน] หลังเพจวรรณกรรม Post เพราะ? [เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์] วิถีกวีหนุ่ม [ชาติ กอบจิตติ] การอ่านแบบแกะตะเข็บ [อุรุดาโควินท์] เก็บเป้าหมายไว้ในใจ [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] เรื่องเล็กๆ น้อยๆ และเรื่องที่ไม่น่าจะเล็กๆ น้อยๆ ฯ [บินหลา สันกาลาคีรี] นาย - ช้าง [ชัชชล อัจนากิตติ] ประชาชนจงเจริญ [สกู๊ปประจำฉบับ] 40 ปี 14 ตุลา [the WRITER's secret] ตุลาตาสว่าง ประจักษ์ ก้องกีรติ [the WRITER's secret] มอง ‘14 ตุลาฯ’ ผ่านสายตา ลาว คำหอม [เรื่องสั้นประจำฉบับ] บางสิ่งที่คล้ายว่าจะเป็นบทกวี [อุทิศ เหมะมูล] พระผู้รู้ ผู้ดื่ม ผู้เบิกบาน [อับดุล ราซัค] การปรับความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียน [มาลีวง] สวนของฉัน ดอกไม้ของฉัน [เขาเริ่มต้น] ที่ที่ความมืดไปไม่ถึง [โลกบรรณารักษ์] ห้องสมุดศิลปะ BACC [เป็นสายตานักเขียน] Writers’ Museum [ทดเวลา 2 นาฑี] เมื่อสิ้นสายัณห์ [2 นาฑีครึ่ง] นักเขียนทุกคนเป็นเลขานุการของประวัติศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ