“ทองหล่อ” คือผลงานชุดแรก ที่ถูกบรรจงออกแบบเพื่อสนองเป้าหมายดังกล่าว แต่ก่อนจะกล่าวรายละเอียดในการออกแบบ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปสำรวจเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของการออกแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิวัฒนาการที่ทองหล่อได้ขีดเส้นทางใหม่ ให้กับ “ตัวอักษรไทยมีหัว”ข้อมูลหนังสือ