ศิลปะไม่ใช่อาณาบริเวณพิเศษที่ถูกปิดล้อม แม้จะมีการประดิษฐ์คำว่า สนาม (สังเวียน) หรือโลกศิลปะขึ้นมา หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง และกำลังอยู่ในระหว่างการก่อรูป บทเปิดจึงเริ่มด้วยการยืมแนวคิดของนักวัฒนธรรมศึกษาที่เปิดโปงความลี้ลับของอาณาบริเวณที่ถูกผลักไสให้อยู่ในความชวนฉงน อันได้แก่ ความรู้สึก จิตไร้สำนึก/ใต้สำนึก ความฝัน/จินตนาการ ที่ถูกตีตราว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เฉพาะกาล เฉพาะบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับคำใหญ่ อย่าง ‘โครงสร้าง’ กับ ‘สังคม’ อีกทั้งความเป็นคำที่ใหญ่และกว้าง หรือเรียกหลวม ๆ ว่า ‘นามธรรม’ ทำให้ประสบการณ์ต่อสองคำข้างต้นกลับเป็นความเฉพาะ หรือแค่เสี้ยวหนึ่งจากก้อนความรู้สึกหรือประสบการณ์อันกะปริดกะปรอย

ข้อมูลหนังสือ

  • และแล้วความรู้สึก ร่วมสมัย ก็ปรากฏ: ศิลปะร่วมสมัย 101
  • ผู้เขียน: วรเทพ อรรคบุตร
  • สำนักพิมพ์: คอมม่อน (commonbooks)
  • จำนวนหน้า: 222 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786169119296