ทะเลชีวิต เพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการฝ่าทะเลชีวิตไปโดยศานติสุขแก่หนุ่มสาวทุกคนเพื่อ เตือนใจและปลอบใจ ยามพายุร้ายพัดมาเยือน เพื่อเธอจะโตขึ้นด้วยสำนึกและความเข้าใจถ่องแท้ถึงความเป็นหญิงและภาระของ หญิงในเบื้องหน้า

ข้อมูลหนังสือ

  • ทะเลชีวิต
  • แปลจากหนังสือ: Gift from the Sea
  • ผู้เขียน: Anne Morrow Lindbergh
  • ผู้แปล: วนินทร
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • ISBN: 9789741400157