รายการสั่งซื้อและชำระเงินในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2018 จะถูกจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2018 เป็นต้นไป

ผู้เขียน: โอลิเวอร์ บาวเดน