เมื่อโลกของเราวุ่นวาย เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันโลกภายในใจคุณจึงเต็มไปด้วยความสับสนทุกข์ใจ แม้เพียงเรื่องง่ายๆ ในชีวิตก็กลายเป็นเรื่องยากเย็นเพราะใจเรามองข้าง จนมองไม่เห็นความสุขสงบที่แท้จริงหาก "นิทานเซน" จะช่วยให้เราได้มองเห็นในสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ เมื่อนั้นเราก็จะตระหนักได้ว่าโลกอันวุ่นวายนี้มีที่อันสงบสุขแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะอยู่ที่ "ใจ" เรานี่เอง

ข้อมูลหนังสือ

  • เรียนชีวิตผ่านนิยายเซน กระตุกความคิดสะกิดปัญญา
  • ผู้เขียน: ศาลาเซน
  • สำนักพิมพ์: Get idea
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786164410091