ความเชื่อ ถือเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง ของการดำรงชีวิตในโบราณในตอนเด็กๆ หลายคนคงเคยถูก ปู่ ย่า ตา ยาย ห้ามนู่น ห้ามนี่ ด้วยเหตุผลที่ชวนให้พิศวงงงงวยกัน และเหมือนมันไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลย ที่สำคัญไปกว่านั้นมันเป็นเหตุผลที่น่ากลัว ซึ่งมันก้มักจะไม่พ้นเรื่องภูติผี วิญญาณ และความตายมาเกี่ยวข้อง เมื่อฟังดูไม่ค่อยจะเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่นัก แต่หากพิจารณาแล้วต้องยอมรับว่า ถ้า ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ใช้กุศโลบายแบบนี้แล้ววันนั้น เราอาจจะได้รับอันตราย จากสิ่งต่างๆหรืออทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไปก็ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ความเชื่อโบราณ กุศโลบายเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสติ
  • ผู้เขียน: วีรชญา เปล่งปรัชญา
  • สำนักพิมพ์: กอแก้ว
  • จำนวนหน้า: 155 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786163203045