ติดหู เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาจาก "เนื้อเพลง" 


โดย หัด หานักหัดเขียน 11 คน และให้นักหัดเขียนหาบทเพลงที่ชอบหรือสนใจ จากนั้นก็นำเนื้อเพลงในทุกๆ ท่อน มาคลี่คลาย เรียบเรียง เขียนใหม่เป็นเรื่องสั้น 11 เรื่อง ซึ่งต้องคงเนื้อเพลงไว้ทุกท่อน เช่น เริ่มเพลงอย่างไรก็เรียงเนื้อเพลงตามนั้นไป หรือมีท่อนฮุก 3 รอบ ก็ต้องเขียนให้มีท่อนฮุก 3 รอบ

ความท้าทายตรงนี้ทำให้เราได้ ติดหู อัลบั้มรวมเรื่องซึ่งเปลี่ยนบทเพลงที่เคยฟังด้วยหู ปรับเป็นจังหวะของอักษรที่อ่านได้ด้วยตา

ข้อมูลหนังสือ