Renovated Home ปรับ/เพื่อ/เปลี่ยน หนังสือภาพสวยที่เต็มไปด้วยไอเดียในการปรุบปรุงบ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่มากมาย นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์จากเจ้าของบ้าน พร้อมแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณรู้ว่า บ้านเก่าก็กลายเป็นบ้านสวยได้

ข้อมูลหนังสือ