“นักเขียนหน่ะ  แม่งเจ๋งกว่าพระเจ้าอีก”

“พระเจ้าสร้างมนุษย์ แต่มนุษย์น่ะเดี๋ยวแม่งก็ตาย นักเขียนสร้างตัวละคร ตัวละครที่ดีอยู่ได้ถึงหลายร้อยหลายพันปีเลยว่ะ นี่ประเมินอย่างต่ำ ๆ นะ แล้วก็ขอพูดอย่างถ่อมตนไว้เสีย ณ ที่นี้เลยว่านักเขียนน่ะในแง่นี้แม่งเจ๋งยิ่งกว่าพระเจ้าเสียอีกว่ะ...”

― แดนอรัญ แสงทอง

ข้อมูลหนังสือ