เจ้านายบางคนเก่ง
แต่ใช้คนไม่เป็น
ลูกน้องบางคนฉลาด
แต่เล่ห์เหลี่ยมจัด

เจ้านายบางคนหูเบา
เชื่อคำยุแยง
ลูกน้องบางคนถนัด
เลียแข้งเลียขา

แล้วจะทำอย่างไร
ให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
เรียนรู้กลยุทธ์ทางการเมือง
ในแบบฉบับสามก๊ก
ที่ไม่เสื่อมสลาย
ไปตามกาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ