บทบรรณาธิการ 

 • ระบอบเทคโนแครตโต้กลับ

ทัศนะวิพากษ์

 • เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เทคโนแครตกับประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่านของไทย : กรณีศึกษาคลังสมองทีดีอาร์ไอ
 • อะกิระ ซุเอะฮิโระ เขียน ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล ระบอบเทคโนแครตกับทักษิณาธิปไตยในประเทศไทย : การปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณภายใต้รัฐบาลทักษิณ
 • ลลิตา หาญวงษ์ อูนุ เทคโนแครตแบบพม่า และที่ปรึกษา เศรษฐกิจชาวต่างชาติ : การปะทะทางอารยธรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพม่ายุคหลังเอกราช ค.ศ.1948-1958
 • ธนาวิ โชติประดิษฐ 9 Land Art นิเวศน์ศิลป์บนแผ่นดินของกษัตริย์ภูมิพล

รายงานพิเศษ

 • ธนาพล อิ๋วสกุล คนทั้งโลกมองเห็นเป็นสีดำ แต่เจ้ากรรมมองเห็นเป็นสีขาว : ว่าด้วยคดีทองแดงจากมุมมองสื่อนอก

ข้อมูลหนังสือ

 • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2558
 • ผู้เขียน: ฟ้าเดียวกัน
 • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2558
 • ISBN: 9786167667430