ผู้แปลอยากทำความเข้าใจกับผู้อ่านไว้เป็นปฐมก่อนว่า ฟรันซ์ คาฟคา ไม่ได้เขียนเยอรมันอย่างที่คนเยอรมันโดยทั่วไป หรือนักเขียนที่ใช้ภาษาเยอรมันคนอื่นเขียน และดังนั้นเมื่อเป็นภาษาไทย มันจึงไม่ควรมีรูปประโยค การเลือกใช้ และการวางตำแหน่งคำที่เหมือน ๆ กันกับที่คนไทยหรือนักเขียนไทยโดยทั่วไปเขียน

ข้อมูลหนังสือ