วารสารหนังสือใต้ดิน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2548 bye bye blue sky... บทความวรรณกรรมไทยที่ว่าด้วยแนวทางของบทกวีใน สามสิบปี กวีสองสายธาร การปะทะประสานกันของความหมายและคุณค่า กว่าจะเป็นปัจเจกนิยมพาฝัน โดย พิเชฐ แสงทอง เปิดตัวคอลัมน์ บานไม่รู้โรย คอลัมน์ที่เล่าถึงหนังสือในแบบฉบับของ ศรีดาวเรือง เริ่มด้วยหนังสือ สันติบาลใต้ดิน บทวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจหนังสือ ในเรื่อง เปิดฉากแรก รุ่งอรุณของวงการหนังสือและวรรณกรรม โดย หนุมาน กรรมฐาน พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ขนาดยาวกับต้นแบบของคนทำหนังสือรุ่นใหม่ที่ชื่อ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา โดย วาด รวี ความไปมาและเบื้องหลังในการเกิดขึ้นของนิตยสาร Open รวมทั้งฉากสุดท้ายที่ Open ต้องปิดตัวลง สถานการณ์ ความรู้สึก และความหวังของนิตยสารเนื้อดีบนพื้นที่ของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร บทสรุปอาจไม่ปรากฏให้เห็นในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ แต่เชื่อเถอะว่า ผู้อ่านจะมีคำตอบหลังจากอ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ เรื่องสั้นขนาดยาว บนเส้นทางมีเรื่องเล่า โดย วินทกานท์

ข้อมูลหนังสือ