วารสารหนังสือใต้ดิน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2547
โอลิมปิกชายขอบ

บทวิเคราะห์ประเด็นร้อนเรื่องความรุนแรงของรัฐจากวารสารฟ้าเดียวกัน โดย กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง ตายใต้ฟ้าเดียวกัน พร้อมด้วยเก็บตกจากเวที Independent Book Day ครั้งที่ 2 รายงานโดย ชัยพร อินทุวิศาลกุล

ตามติดด้วย ความเบาหวิวเหลือทนของรัฐ บทสัมภาษณ์ภัควดี วีระภาสพงษ์ โดย เขี้ยว คาบจันทร์

และความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ในทัศนะของสื่อมุสลิม บทสัมภาษณ์ เริงวุฒิ มิตรสุริยะ บรรณาธิการนิตยสาร Halal ซึ่งเป็นสื่อมุสลิมไม่กี่ฉบับของสังคมไทย

และบทสัมภาษณ์กิตติ จินศิริวานิชย์ และธนกร แสงสินธุ์ สองผู้บริหารนิตยสารเล่มเล็กๆที่ชื่อ ต้าเจียห่าว

เรื่องสั้นขนาดยาว ยืน (Stand) โดย เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย

ข้อมูลหนังสือ